Handelsbetingelser

HANDELSBETINGELSER PRIVATE

1. Betaling og Levering:

Alle anførte priser er i danske kroner inkl. 25 % moms og ab lager. Til vareprisen tillægges forsendelse efter gældende regler- se ordrebekræftelse og efterfølgende faktura.
Ved bestilling og betaling via vor betalings-portal inden kl. 13.00 sendes varen så vidt muligt samme dag. Ved køb af ikke afmonterede dele kan forsendelse først ske efterfølgende arbejdsdag.
Ved betaling med betalingskort (f.eks. dankort) eller kreditkort via internettet trækkes beløbet først når varen afsendes fra Næstved Autoophug A/S.

Vi modtager Dankort, Visa og MasterCard

2. Forsendelsesomkostninger:

Næstved Autoophug A/S sender pakker med Post Danmark eller fragtmand.

3. Transportskader:

Bemærk: Det er altid modtageren, som skal reklamere ved transportskader!
· Undersøg straks ved modtagelsen af dine varer om emballagen har lidt overlast og om indholdet er intakt.
· Ved skade skal du omgående henvende dig til det transportselskab, der har haft ansvaret for transporten. Skjulte skader skal anmeldes senest dagen efter modtagelsen af varerne.
· BEMÆRK du skal IKKE kvittere for modtagelsen, hvis varerne ser ud til at være skadet under transporten.
· Næstved Autoophug A/S har ikke mulighed for at kræve erstatning for transportskader, hvis du blot returnerer varerne til os. Vi erstatter derfor IKKE sådanne varer.

4. Ekspeditionsfejl og modtagelseskontrol

Hvis det leverede ikke svarer til ordrebekræftelsen, skal Næstved Autoophug A/S have besked inden 8 dage efter modtagelsen af varerne, da det ellers vanskeliggør efterforskningen. Bliver Næstved Autoophug A/S ikke kontaktet indenfor 8 dage, betragtes ordren som korrekt leveret.
Kunden skal kontrollere, at de leverede varer er i overensstemmelse med de bestilte varer, inden de monteres eller sendes til maler. Næstved Autoophug A/S refunderer ikke ekstra omkostninger i forbindelse med montering/demontering eller maling af fejlleverede eller fejlbestilte varer.

5. Reklamationsret:

Ved reklamation, kontaktes Næstved Autoophug A/S.
Der oplyses årsagen til reklamationen og efter aftale repareres varen eller sendes retur til:
Næstved Autoophug A/S, Gadevang 11, 4700 Næstved
Der skal specielt gøres opmærksom på, at eventuelle udbedringsarbejder aldrig påbegyndes, før de er accepteret af sælger.
Ved forbrugerkøb har man 2 års reklamationsret. Hvilket betyder at går varen i stykker inden for to år efter købet, kan man klage til firmaet. De første 6 måneder gælder formodningsreglen, hvilket betyder at bevisbyrden ligger hos sælger. Efter de første 6 måneder er det kunden der skal bevise, at varen var i stykker da handlen blev indgået.
Da alle varerne er unikke, der findes ikke 2 ens brugte reservedele mht. stand, årgang og km. kan man ikke forvente at få en vare ombyttet, men Næstved Autoophug A/S bestræber sig på at løse alle reklamationer til kundens bedste.
Reklamationssager vil blive behandlet hurtigst muligt.
Reklamationsretten gælder kun fejl og mangler, der fandtes på varen ved leveringen, og omfatter ikke løsdele, der medfølger uden beregning. For motorer er som løsdele at regne: kobling, turbo, brændstofpumpe, vandpumper og dysser.
Monteringsvejledning medfølger ikke.
Der medfølger motorcertifikat på brugte motorer, som bør læses inden monteringen.
Alle motorer er påmonteret varmesensorer hvis indikator smelter, hvis motoren overophedes. Dette kan f.eks. ske ved konkurrencekørsel eller mangelfuld vedligeholdelse, f.eks. ved kørsel uden vand eller olie. Er varmesensorens indikator smeltet bortfalder reklamationsretten.
Fortrydelsesret
Der er 14 dages fortrydelsesret for alle varer, som er bestilt på internettet. Fortrydelsesretten løber fra det tidspunkt hvor varen udleveres til kunden.
Varen skal returneres i samme stand og mængde.
Købet kan fortrydes ved at nægte modtagelse, ved returnering eller ved indlevering til Næstved Autoophug A/S, Gadevang 11, 4700 Næstved

6. Emballering:

Reservedele kan være meget følsomme overfor stød og statisk elektricitet, så korrekt emballering er nødvendig. Hvis du på nogen måde er i tvivl om, hvordan en vare skal emballeres korrekt, så kontakt os inden du sender varen. I yderste tilfælde kan en kunde gøres erstatningspligtig, hvis en vare sendes uforsvarligt.

7. Generelle betingelser:

Alle kontrakter med Næstved Autoophug A/S indgås på dansk.

8. Ansvarsbegrænsning og forbehold:

Der tages forbehold for prisstigninger, force majeure, afgiftsændringer, valutaændringer, udsolgte/udgåede varer og tastefejl.
Næstved Autoophug A/S påtager sig intet ansvar som følge af købers retsforhold overfor tredjemand. I det omfang Næstved Autoophug A/S er ansvarlig overfor køberen, er Næstved Autoophug A/S ansvar begrænset til direkte tab og omfatter således ikke indirekte tab, såsom følgeskader, tabt arbejdsfortjeneste, driftstab, omlakering, monterings- og demonteringsomkostninger med mere.
Næstved Autoophug A/S påtager sig intet ansvar for, at produkter købt hos Næstved Autoophug A/S, virker sammen med produkter købt andetsteds. Ved evt. reklamationsreparation hvor fejlen viser sig at være inkompatibilitet mellem produkt købt hos Næstved Autoophug A/S og et produkt købt hos en anden forhandler, vil varen blive betragtet som 100 % O.K. og vil blive behandlet efter vore reklamationsbestemmelser.

9. Fortrolige oplysninger

Dine oplysninger – navn, adresse, telefonnummer og e-mail – bruger vi kun til at sende din vare og informere dig, hvis uforudsete problemer med leveringen skulle opstå. Efter endt bestilling og betaling modtager du en ordrebekræftelse via e-mail. Dette er din bekræftelse på at sagen er registreret i vort system.
Næstved Autoophug A/S hverken videregiver eller videresælger disse oplysninger til 3.die-mand, ligesom vi ikke efterfølgende anvender disse oplysninger til udsendelse af reklamemails (såkaldt SPAM). Kreditkort informationer gemmes IKKE af Næstved Autoophug A/S.

10. Alder:

Ved bestilling af varer/tilbud bekræfter man, at man er 18 år eller derover.

11. Lovvalg og værneting:

Enhver tvist afgøres efter dansk ret ved de almindelige domstole. Evt. retssager vedr. det leverede skal foregå i sælgers retskreds.

HANDELSBETINGELSER ERHVERV

BETALING/LEVERING

Alle priser er uden moms og Ab-lager. Vi forbeholder os ret til prisændringer uden varsel.

Betalingsbetingelser fremgår af faktura forsiden. Ret til ændringer forbeholdes.

Ved overskridelse af betalingsfristen debiteres rente med 2 % pr. påbegyndt måned. Ret til ændringer forbeholdes.

Alle forsendelser sendes med fast fragtpris, ifølge fragttariffen fastsat af transportørerne.

EKSPEDITONSFEJL SKAL REKLAMERES INDEN 8 DAGE

Husk at kontrollere rigtigheden af den leverede vare, da der ikke betales for eventuel omskiftning eller lakering af en eventuelt forkert leveret vare, da de fleste bestillinger sker pr. telefon og kan være årsag til eventuelle fejl og misforståelser.

Brugte reservedele skal inden montering kontrolleres for eventuelle fejl og mangler.

Motorer + Top er monteret med varmecensor, der ved overophedning smelter, hvilket kan få betydning ved eventuelle reklamationer.

Motor og Gearkasse bliver altid afsendt uden olie. Returmotorer og gearkasser skal være aftappet for olie. Evt. oliespild vil være afsenders ansvar og vil være erstatningspligtig.

TOPSTYKKER

Følgende SKAL kontrolleres inden montering af topstykke:

– Kontrolleres for revner (evt. trykprøves).

– Kontrolleres for skævheder (evt. plan slibes).

– Evt. ventiler kontrolleres (evt. slibes).

– Evt. knastaksel/vippearme m.m. kontrolleres.

– Evt. dyser og el komponenter kontrolleres.

– Topstykket rengøres ud- og indvendigt inden montering.

Ovenstående kontrol foretages på købers regning, såfremt andet ikke er aftalt.

Trykprøvning betales af sælger såfremt topstykket er defekt, dog max kr. 500,-.

Monteres topstykket uden trykprøvning, dækkes arbejdsløn ikke ved reklamation.

REKLAMATION

Hvis der er andet end 6 måneders reklamations-/ombytningsret uden betalt arbejdsløn vil dette fremgå af faktura forsiden.

VED REKLAMATIONER SKAL SÆLGER GODKENDE REKLAMATION INDEN ARBEJDET PÅBEGYNDES, ELLERS

BORTFALDER REKLAMATIONSRETTEN.

Al reklamation vedr. forsendelse skal anmeldes til befragter ved modtagelse af varen, ellers er der ingen reklamationsret.

Vi forbeholder os ret til, så vidt muligt at udvælge reparatør, hvor reklamation vil blive udbedret, med reservedele leveret af sælger.

Reklamationssager vil blive behandlet hurtigst muligt, men vi beder om, at der udvises tålmodighed da reklamationer som regel inddrager tredje part.

VARE-RETURNERING

RETURNERING AF VARER ACCEPTERES KUN EFTER FORUDGÅENDE AFTALE MED SÆLGER.

Returnering som accepteres krediteres til den debiterede netto købspris mod eventuelle fradrag.

Forudsætninger:

a) Angivelse af fakturanummer og navn på den person der har godkendt, at returnering kan finde sted.

b) Varen leveres i samme stand som den er modtaget.

c) Francoforsendelse til vort lager.

d) Varen skal returneres inden 14 dage.

Evt. fradrag:

1) Der beregnes et ekspeditionsgebyr på 20 % dog min. 50,- kr. + moms.

2) Elektronikdele, elektronikbokse m.v. tages kun retur med et fradrag på 50 %.

3) Hjemtagne eller specielt afmonterede dele tages ikke retur.

Skrotbil?

Skal du af med din udtjente bil kan du trygt overlade sagen til os. Vi er ISO certificerede til netop at modtage din skrotbil, og så får du oven i købet penge for den.

Læs mere her »

Kvalitet og miljø

Genbrug af autodele er ikke bare en miljømæssig, men også en økonomisk gevinst for både samfundet og den enkelte køber af en reservedel.

Læs om fordelene her »