Miljø

Skrotning af biler – nye krav til bl.a. ophuggere og bilejere.

Med indførelsen af ny lovgivning fra den 1. juli 2000 blev der stillet en række nye krav til aktørerne i auto-branchen. Ikke blot til autoophuggerne, som fremover skulle leve op til særlige krav om miljøcertificering efter internationale standarder, men også til alle øvrige parter – professionelle og private – som før eller siden kommer i berøring med en bil, der er så nedslidt eller så skadet, at den skal udgå af den danske bilpark.

Loven – der kan findes nedenfor – stiller i §4 et ubetinget krav om, at disse biler afleveres til en godkendt ophugger, som til gengæld skal håndtere bilens væsker (benzin, olie m.v.) og andre miljøfarlige komponenter (batterier, sprængladninger i airbags o.s.v.) efter nærmere regler.

Ud over et renere miljø for vore efterkommere, er der en kontant belønning i form af en udbetalt ‘præmie’ fra Miljøordningen for Biler til bilens sidste ejer, når han sørger for korrekt aflevering af bilen. Præmien, som p.t. udgør 2200kr.

I lovteksten kan du bl.a. læse nærmere om, hvor omfattende en miljørigtig skrotning af en bil egentligt er.

Se lovtekst

Skrotbil?

Skal du af med din udtjente bil kan du trygt overlade sagen til os. Vi er ISO certificerede til netop at modtage din skrotbil, og så får du oven i købet penge for den.

Læs mere her »

Kvalitet og miljø

Genbrug af autodele er ikke bare en miljømæssig, men også en økonomisk gevinst for både samfundet og den enkelte køber af en reservedel.

Læs om fordelene her »