Vi holder lukket grundlovsdag.

50%

December rabat

Vi giver 50% på alle dele fra biler før år 2000
Rabatten trækkes fra den viste pris når vi afslutter ordren.

Spørgsmål?

55 76 14 13

Handelsbetingelser

PRIVATE

1. BETALING OG LEVERING:

Alle anførte priser er i danske kroner inkl. 25 % moms og ab lager. Til vareprisen tillægges forsendelse efter gældende regler- se ordrebekræftelse og efterfølgende faktura.
Ved bestilling og betaling via vor betalings-portal inden kl. 13.00 sendes varen så vidt muligt samme dag. Ved køb af ikke afmonterede dele kan forsendelse først ske efterfølgende arbejdsdag.
Ved betaling med betalingskort (f.eks. dankort) eller kreditkort via internettet trækkes beløbet først når varen afsendes fra Næstved Autoophug A/S.

Vi modtager Dankort, Visa og MasterCard

2. FORSENDELSESOMKOSTNINGER:

Næstved Autoophug A/S sender pakker med Post Danmark eller fragtmand.

3. TRANSPORTSKADER:

Bemærk: Det er altid modtageren, som skal reklamere ved transportskader!

 • Undersøg straks ved modtagelsen af dine varer om emballagen har lidt overlast og om indholdet er intakt.
 • Ved skade skal du omgående henvende dig til det transportselskab, der har haft ansvaret for transporten. Skjulte skader skal anmeldes senest dagen efter modtagelsen af varerne.
 • BEMÆRK du skal IKKE kvittere for modtagelsen, hvis varerne ser ud til at være skadet under transporten.
 • Næstved Autoophug A/S har ikke mulighed for at kræve erstatning for transportskader, hvis du blot returnerer varerne til os. Vi erstatter derfor IKKE sådanne varer.

4. EKSPEDITIONSFEJL OG MODTAGELSESKONTROL

Hvis det leverede ikke svarer til ordrebekræftelsen, skal Næstved Autoophug A/S have besked inden 8 dage efter modtagelsen af varerne, da det ellers vanskeliggør efterforskningen. Bliver Næstved Autoophug A/S ikke kontaktet indenfor 8 dage, betragtes ordren som korrekt leveret.
Kunden skal kontrollere, at de leverede varer er i overensstemmelse med de bestilte varer, inden de monteres eller sendes til maler. Næstved Autoophug A/S refunderer ikke ekstra omkostninger i forbindelse med montering/demontering eller maling af fejlleverede eller fejlbestilte varer.

5. REKLAMATIONSRET:

Ved reklamation, kontaktes Næstved Autoophug A/S.
Der oplyses årsagen til reklamationen og efter aftale repareres varen eller sendes retur til:
Næstved Autoophug A/S, Gadevang 11, 4700 Næstved
Der skal specielt gøres opmærksom på, at eventuelle udbedringsarbejder aldrig påbegyndes, før de er accepteret af sælger.
Ved forbrugerkøb har man 2 års reklamationsret. Hvilket betyder at går varen i stykker inden for to år efter købet, kan man klage til firmaet. De første 6 måneder gælder formodningsreglen, hvilket betyder at bevisbyrden ligger hos sælger. Efter de første 6 måneder er det kunden der skal bevise, at varen var i stykker da handlen blev indgået.
Da alle varerne er unikke, der findes ikke 2 ens brugte reservedele mht. stand, årgang og km. kan man ikke forvente at få en vare ombyttet, men Næstved Autoophug A/S bestræber sig på at løse alle reklamationer til kundens bedste.
Reklamationssager vil blive behandlet hurtigst muligt.
Reklamationsretten gælder kun fejl og mangler, der fandtes på varen ved leveringen, og omfatter ikke løsdele, der medfølger uden beregning. For motorer er som løsdele at regne: kobling, turbo, brændstofpumpe, vandpumper, dysser og diverse følere mm.

Monteringsvejledning medfølger ikke.
Der medfølger motorcertifikat på brugte motorer, som bør læses inden monteringen. Der dækkes ikke arbejdsløn ved en eventuelt reklamation, med mindre andet er aftalt og skrevet på motorcertifikatet.
Ved en eventuelt reklamation med aftalt dækning af arbejdsløn, dækkes der kr. 385+moms pr. arbejdstime.

Alle motorer er påmonteret varmesensorer hvis indikator smelter, hvis motoren overophedes. Dette kan f.eks. ske ved konkurrencekørsel eller mangelfuld vedligeholdelse, f.eks. ved kørsel uden vand eller olie. Er varmesensorens indikator smeltet bortfalder reklamationsretten.
Fortrydelsesret
Der er 14 dages fortrydelsesret for alle varer, som er bestilt på internettet. Fortrydelsesretten løber fra det tidspunkt hvor varen udleveres til kunden.
Varen skal returneres i samme stand og mængde.
Købet kan fortrydes ved at nægte modtagelse, ved returnering eller ved indlevering til Næstved Autoophug A/S, Gadevang 11, 4700 Næstved

6. EMBALLERING:

Reservedele kan være meget følsomme overfor stød og statisk elektricitet, så korrekt emballering er nødvendig. Hvis du på nogen måde er i tvivl om, hvordan en vare skal emballeres korrekt, så kontakt os inden du sender varen. I yderste tilfælde kan en kunde gøres erstatningspligtig, hvis en vare sendes uforsvarligt.

7. GENERELLE BETINGELSER:

Alle kontrakter med Næstved Autoophug A/S indgås på dansk.

8. ANSVARSBEGRÆNSNING OG FORBEHOLD:

Der tages forbehold for prisstigninger, force majeure, afgiftsændringer, valutaændringer, udsolgte/udgåede varer og tastefejl.
Næstved Autoophug A/S påtager sig intet ansvar som følge af købers retsforhold overfor tredjemand. I det omfang Næstved Autoophug A/S er ansvarlig overfor køberen, er Næstved Autoophug A/S ansvar begrænset til direkte tab og omfatter således ikke indirekte tab, såsom følgeskader, tabt arbejdsfortjeneste, driftstab, omlakering, monterings- og demonteringsomkostninger med mere.
Næstved Autoophug A/S påtager sig intet ansvar for, at produkter købt hos Næstved Autoophug A/S, virker sammen med produkter købt andetsteds. Ved evt. reklamationsreparation hvor fejlen viser sig at være inkompatibilitet mellem produkt købt hos Næstved Autoophug A/S og et produkt købt hos en anden forhandler, vil varen blive betragtet som 100 % O.K. og vil blive behandlet efter vore reklamationsbestemmelser.

9. PERSONDATA

PRIVATLIVSPOLITIK FOR Næstved Autoophug – KUNDER

 1. Indledning

Denne politik beskriver, hvordan vi anvender og beskytter persondata, og skal sikre, at medarbejderne har kendskab til de regler, der gælder for brug af de persondata, som de har adgang til som led i deres arbejde. Denne politik supplerer vores andre politikker om it-sikkerhed, internet og e-mail o.l.

Denne politik har til formål at opfylde kravene i Persondataforordningen, herunder særligt art. 13

Charlotte Hansen er ansvarlig for opdatering og kontrol af politikken.

Hvor der i politikken henvises til lovartikler refererer dette til Persondataforordningen, og hvor der er tale om paragraf-henvisninger, sker dette til Persondataloven.

 1. Generelt om behandling af persondata

Enhver behandling af persondata i vores virksomhed sker under henvisning til principperne om lovlighed, rimelighed og gennemsigtighed. Persondata indsamles alene til udtrykkeligt angivne og legitime formål, ligesom vi iagttager princippet om dataminering. Vi tilstræber, at alle oplysninger er korrekte og ajourførte, ligesom principperne om opbevaringsbegrænsning, integritet og fortrolighed og ikke mindst ansvarlighed er sat i højsædet.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af persondata og denne persondatapolitik, er du altid velkommen til at kontakte Charlotte, der har det interne overordnede ansvar herfor.

 1. DATAANSVARLIG

Næstved Autoophug er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Næstved Autoophug

Gadevang 11

Cvr. nr. 36032131

Telefonnr.: 55761413

e-mail: Info@naestved-autoophug.dk

Website: www.naestved-autoophug.dk

 1. Behandlingsformål; kategorier af oplysninger, der behandles

Formålet med behandling af persondata kan være mangeartede, men følgende eksempler er de mest gængse. Hvis vi undtagelsesvist skal behandle persondata til formål, der er uforenelige med nedenstående, vil du blive orienteret herom. Tilsvarende gælder, såfremt vi indsamler eller behandler persondata fra andre end dig.

 • gennemførelse af ordrer.
 • registrering af køretøjer.
 • håndtering af forsikrings- og finansieringsydelser.
 • opfyldelse af reklamations- og garantiforpligtelser.
 • opfølgning på salg, udlejning og værkstedsbesøg.
 • kommunikation i forbindelse med din ordre eller andre forespørgsler til os.
 • sikring af brugervenlighed og sikkerhed.
 • optimering af vores digitale løsninger.
 • mulighed for at deltage i kundeundersøgelser, konkurrencer, lodtrækninger, m.m. via digitale løsninger.
 • Arkiv over registrerede produkter og tilhørende personlige oplysninger.
 • HVILKE DATA INDSAMLES

Vi anvender data om dig for at opfylde vores aftale med dig samt for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester. De persondata, vi behandler, omfatter:

 • Automatisk indsamlede data

Vi har en række digitale løsninger baseret på forskellige teknologier med det formål at sikre brugervenlighed og sikkerhed. Disse teknologier kan automatisk opsamle data for at kunne tilbyde den bedst mulige løsning, enten direkte af os eller af en tredjepart på vegne af os. Analyse af klikstrøms data og cookies er eksempler på dette. Det gælder eksempelvis vores kontaktfunktion på websiden.

Alle besøg til en digital løsning medfører, at der sendes oplysninger fra den browser, du benytter, til en server. Det er via analyse af disse data, at vi optimerer de digitale løsninger. Data opsamles via tredjepart på vegne af os. Der kan opsamles data om din browser for at administrere vores system og foretage interne, marketingsrelaterede analyser baseret på din adfærd. Eksempler på data, der opsamles og analyseres:

 • dato og tidspunkt for besøg
 • de sider, der besøges i løsningen
 • IP-adressen, du benytter
 • IP-adressens geografiske placering
 • oplysninger om den anvendte browser og computer (type, version, operativsystem m.m.)
 • URL fra henvisningssted (siden, hvorfra den besøgende er kommet til vores løsning)

Vi anvender WordPress + WooCommerce som hjemmeside og webshop. Det bliver leveret af NomadicBits ApS (hjemmside og webshop leverandør), Curanet A/S (hosting) samt Epay A/S (betalingsgateway) der fungerer som databehandlere for os. Vi er dataansvarlige for det indsamlede data, og de indsamlede data bliver ikke videregivet, medmindre der foreligger et samtykke eller der er tale om en retsligt krav. Har du handlet hos os har vi krav på at opbevare dine persondata i op til 5 år jvf. regnskabslovgivningen.

 

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos os via vores cookies, skal du rette henvendelse på info@naestved-autoophug.dk eller telefon 5576 1413. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering heroverfor.

Du kan læse mere om vores brug af cookies nedenfor i pkt. 11.

 • Oplysninger du selv afgiver

Vi noterer naturligvis de oplysninger, du selv giver os i forbindelse med et fysisk besøg eller et besøg på vores webside.

Eksempler på data, som du aktivt afgiver, er som oftest almindelige og omfatter navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse m.v. og stammer oftest fra:

 • Oplysninger du deler med os via sociale medier
 • Oplysninger sendt på e-mail
 • Oplysninger vi modtager fra dig i forbindelse med gennemførelse af ordre
 • Oplysninger du deler med os, når du deltager i undersøgelser, events og konkurrencer

Listen er ikke udtømmende.

 • Behandlingsgrundlag

Persondata behandles hovedsagelig med hjemmel i art. 6.1.b, idet behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af kontraktsretlige forpligtelser mellem os.

Visse oplysninger, herunder følsomme, behandles i videst muligt omfang på baggrund af et samtykke, jf. straks nedenfor.

 • Modtagere og videregivelse af persondata

Vi videregiver udelukkende persondata til tredjepart i overensstemmelse med, hvad der er anført i denne privatlivspolitik.

Vi kan videregive dine oplysninger, såfremt vi er forpligtet til at videregive eller dele disse, for at overholde en retslig forpligtelse. Videregivelse kan også ske efter anvisning fra en domstol eller en anden myndighed, eller for at beskytte varemærker, rettigheder eller ejendom. Dette indebærer udveksling af oplysninger med andre virksomheder og organisationer med henblik på beskyttelse mod svindel.

Vi anvender tjenesteudbydere og databehandlere, der udfører arbejde på vores vegne. Tjenesterne kan fx være serverhosting og systemvedligeholdelse, analyse, betalingsløsninger, adresse- og soliditetskontrol, e-mail service samt grossister i forbindelse med bestilling af reservedele m.m. Disse samarbejdspartnere kan få adgang til data i det omfang, det er nødvendigt for at levere deres tjenester og services. Samarbejdspartnerne vil være kontraktligt forpligtet til at behandle alle data strengt fortroligt, og har dermed ikke tilladelse til at anvende data til andet end, hvad der er omfattet af den kontraktuelle forpligtelse overfor os. Vi kontrollerer, at vores samarbejdspartnere indenfor databehandling overholder deres forpligtelser. Såfremt vi videregiver dine oplysninger til en tjenesteudbyder eller databehandler udenfor EU, sikrer vi, at vi overholder de krav lovgivningen stiller til sådanne overførsler.

Vi indsamler som udgangspunkt ikke persondata, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, køb eller deltagelse i en undersøgelse m.v.

 • Opbevaringstids og slettepolitik

Vi gemmer oplysninger om dig, så længe vi har et legitimt og sagligt grundlag herfor, herunder så vi har mulighed for at betjene dig og din bil bedst muligt.

Som udgangspunkt vil alle persondata blive slettet efter 5 år efter afslutning af kundeforholdet, hvorved der menes sidste aktive transaktion. Persondata kan blive gemt længere, såfremt der er et sagligt behov herfor, eksempelvis hvis et retskrav skal fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. art. 17.3.e.

Cookies, jf. pkt. 4 slettes dog senest 12 måneder efter brug.

 • Indsigtsret, berigtigelse og sletning (art. 13.2.b, art. 15.)

 

Du har en ret til at anmode om indsigt i forhold til de oplysninger, som vi behandler. De oplysninger, du kan anmode om er i hvert fald:

 • at der behandles persondata
 • hvad der behandles
 • formålene med behandlingen
 • de berørte kategorier af persondata (almindelige eller følsomme)
 • tidsrummet, hvori de behandles, herunder opbevares
 • retten til at
  • anmode om berigtigelse eller sletning
  • indgive klage til Datatilsynet

Du har ret til at få urigtig oplysninger om dig selv korrigeret uden unødig forsinkelse. Du må selv tage initiativet til en sådan berigtigelse.

Du kan ligeledes anmode om at blive slettet (”retten til at blive glemt”), dog først efter udløbet af vores lovgivningsmæssige opbevaringspligt i medfør af bogføringsloven. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Vi anvender WordPress + WooCommerce som hjemmeside og webshop. Det bliver leveret af NomadicBits ApS (hjemmside og webshop leverandør), Curanet A/S (hosting) samt Epay A/S (betalingsgateway) der fungerer som databehandlere for os. Vi er dataansvarlige for det indsamlede data, og de indsamlede data bliver ikke videregivet, medmindre der foreligger et samtykke eller der er tale om en retsligt krav. Har du handlet hos os har vi krav på at opbevare dine persondata i op til 5 år jvf. regnskabslovgivningen.

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos os via vores cookies, skal du rette henvendelse på info@naestved-autoophug.dk eller telefon 5576 1413. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering heroverfor.

 • Dataportabilitet og profilering

Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyder.

Hvis du ønsker at bruge din ret til data-portabilitet, vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt format.

Vi foretager i almindelighed ikke profilering, dvs. automatiserede afgørelser til brug for analyser eller lignende.

 • SAMTYKKE

Hvor samtykke er nødvendigt som behandlingsgrundlag, skal vi kunne dokumentere, at der foreligger et sådant. Derfor kræver vi altid et samtykke skriftligt.

Et samtykke er en frivillig, specifik, informeret og utvetydig viljestilkendegivelse omkring en behandling af personoplysninger. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage, og såfremt det er eneste behandlingsgrundlag, vil fremtidig behandling ophøre. Vores opbevaringspligt og -ret ændres dog ikke heraf.

Samtykket kan trækkes tilbage ved at rette henvendelse til os på de kontaktoplysninger, der er anført under pkt. 1.

 • COOKIES
 • Hvad er cookies?

Cookies er små tekstfiler, der indeholder bogstaver og tal, som sættes på din computer eller anden enhed. Cookies sættes, når du besøger et websted, der bruger cookies og de kan bruges til at holde styr på hvilke sider du har besøgt, de kan hjælpe dig til at fortsætte, hvor du slap eller de kan huske dine sprogindstillinger eller andre præferencer. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, og de kan ikke indeholde virus.

Hvis vi placerer cookies, bliver du informeret om anvendelsen og formålet med at indsamle data via cookies. Samtidig bliver du bedt om at afgive dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes dog uden dit samtykke.

 • Cookietyper og deres formål

Formålet med cookies er at foretage trafikmåling og lette din brugeroplevelse af websiden. Websiden bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet.

Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 • Slet eller slå cookies fra i browseren

Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services på internettet, du ikke kan bruge.

Alle browsere tillader, at du sletter dine cookies samlet eller enkeltvis. Hvordan du gør det afhænger af, hvilken browser du anvender. Husk, at bruger du flere browsere, skal du slette cookies i dem alle.

Læs mere om sletning og håndtering her: http://minecookies.org/cookiehandtering

 • SIKKERHED

Vi beskytter dine persondata og har et sæt interne regler om informations- og IT-sikkerhed.

Vores interne sikkerhedsregler indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler persondata, herunder følsomme. Vi kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning, koder og tilsyn. For at undgå datatab tager vi løbende back up af vores datasæt.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt, ligesom vi har en lovbestemt anmeldelsespligt.

 • Klager (art. 77)

Enhver registreret har ret til at indgive klage til Datatilsynet over vores behandling af persondata.

Klage sker ved henvendelse til

Datatilsynet

Borgergade 28, 5.

1300 København K

e-mail: dt@datatilsynet.dk

tlf: 3319 3200

 • VERSION OG OPDATERING

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores privatlivspolitk kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af persondata. Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen for “sidst opdateret” nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores webside.

Denne privatlivspolitik er senest ændret den 24/7-2019.

10. ALDER:

Ved bestilling af varer/tilbud bekræfter man, at man er 18 år eller derover.

11. LOVVALG OG VÆRNETING:

Enhver tvist afgøres efter dansk ret ved de almindelige domstole. Evt. retssager vedr. det leverede skal foregå i sælgers retskreds.

HANDELSBETINGELSER ERHVERV

BETALING/LEVERING

Alle priser er uden moms og Ab-lager. Vi forbeholder os ret til prisændringer uden varsel.

Betalingsbetingelser fremgår af faktura forsiden. Ret til ændringer forbeholdes.

Ved overskridelse af betalingsfristen debiteres rente med 2 % pr. påbegyndt måned. Ret til ændringer forbeholdes.

Alle forsendelser sendes med fast fragtpris, ifølge fragttariffen fastsat af transportørerne.

EKSPEDITONSFEJL SKAL REKLAMERES INDEN 8 DAGE

Husk at kontrollere rigtigheden af den leverede vare, da der ikke betales for eventuel omskiftning eller lakering af en eventuelt forkert leveret vare, da de fleste bestillinger sker pr. telefon og kan være årsag til eventuelle fejl og misforståelser.

Brugte reservedele skal inden montering kontrolleres for eventuelle fejl og mangler.

Motorer + Top er monteret med varmecensor, der ved overophedning smelter, hvilket kan få betydning ved eventuelle reklamationer.

Motor og Gearkasse bliver altid afsendt uden olie. Returmotorer og gearkasser skal være aftappet for olie. Evt. oliespild vil være afsenders ansvar og vil være erstatningspligtig.

TOPSTYKKER

Følgende SKAL kontrolleres inden montering af topstykke:

– Kontrolleres for revner (evt. trykprøves).

– Kontrolleres for skævheder (evt. plan slibes).

– Evt. ventiler kontrolleres (evt. slibes).

– Evt. knastaksel/vippearme m.m. kontrolleres.

– Evt. dyser og el komponenter kontrolleres.

– Topstykket rengøres ud- og indvendigt inden montering.

Ovenstående kontrol foretages på købers regning, såfremt andet ikke er aftalt.

Trykprøvning betales af sælger såfremt topstykket er defekt, dog max kr. 500,-.

Monteres topstykket uden trykprøvning, dækkes arbejdsløn ikke ved reklamation.

REKLAMATION

Hvis der er andet end 6 måneders reklamations-/ombytningsret uden betalt arbejdsløn vil dette fremgå af faktura forsiden.

VED REKLAMATIONER SKAL SÆLGER GODKENDE REKLAMATION INDEN ARBEJDET PÅBEGYNDES, ELLERS

BORTFALDER REKLAMATIONSRETTEN.

Al reklamation vedr. forsendelse skal anmeldes til befragter ved modtagelse af varen, ellers er der ingen reklamationsret.

Vi forbeholder os ret til, så vidt muligt at udvælge reparatør, hvor reklamation vil blive udbedret, med reservedele leveret af sælger.

Reklamationssager vil blive behandlet hurtigst muligt, men vi beder om, at der udvises tålmodighed da reklamationer som regel inddrager tredje part.

VARE-RETURNERING

RETURNERING AF VARER ACCEPTERES KUN EFTER FORUDGÅENDE AFTALE MED SÆLGER.

Returnering som accepteres krediteres til den debiterede netto købspris mod eventuelle fradrag.

Forudsætninger:

 1. a) Angivelse af fakturanummer og navn på den person der har godkendt, at returnering kan finde sted.
 2. b) Varen leveres i samme stand som den er modtaget.
 3. c) Francoforsendelse til vort lager.
 4. d) Varen skal returneres inden 14 dage.

Evt. fradrag:

1) Der beregnes et ekspeditionsgebyr på 20 % dog min. 50,- kr. + moms.

2) Elektronikdele, elektronikbokse m.v. tages kun retur med et fradrag på 50 %.

3) Hjemtagne eller specielt afmonterede dele tages ikke retur.